Vill du veta hur du skickar ett e-postmeddelande med Powershell och Gmail? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att skicka e-postmeddelanden med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie - Gmail Integration

Först måste vi aktivera ditt Gmail-konto för att ta emot anslutningar från externa program.

Öppna webbläsaren och få tillgång till ditt Gmail-konto.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

http://gmail.google.com

På inloggningsskärmen anger du ditt användarnamn och lösenord för Gmail.

Efter inloggningen måste du komma åt följande webbadress:

https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification

Aktivera tvåstegsverifieringen på det här kontot.

Efter att du aktiverat tvåstegsverifieringen behöver du komma åt följande webbadress:

https://security.google.com/settings/security/apppasswords

Skapa ett programlösenord.

Välj programmet Gmail och typen av enhet: Annat.

I vårt exempel namngav vi enheten POWERSHELL.

Klicka på knappen Generera och ta del av det slumpmässigt genererade lösenordet.

Därefter måste du komma åt följande webbadress:

https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

Klicka på Fortsätt-knappen för att aktivera extern åtkomst till ditt Google-konto.

Du har slutfört de steg som krävs för Gmail-integreringen.

Gmail-integrationen löser följande fel.

Copy to Clipboard

Det kommer också att lösa detta fel.

Copy to Clipboard

Du har slutfört Gmail-integreringen.

Handledning Powershell - Skicka e-post med Gmail

Använd Powershell-kommandoraden för att skicka ett e-postmeddelande med Gmail.

Copy to Clipboard

Ange autentiseringsuppgifterna för Gmail-kontot.

Powershell - Email credentials

Om testet lyckades får du det skickade meddelandet.

Powershell - Send email Gmail

Skicka e-postmeddelandet med en bifogad fil med Powershell.

Copy to Clipboard

Använd Powershell för att skicka ett e-postmeddelande med Gmail och en lagrad autentiserings autentiseringsbefattning.

Copy to Clipboard

Använd Powershell för att skicka ett e-postmeddelande med Gmail och en autentiserings bild.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan använda PowerShell för att skicka e-postmeddelanden med Gmail.