Vill du lära dig hur du får datortemperaturen med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att upptäcka datorns temperatur med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Få datorns temperatur

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Hämta datortemperaturen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel fick vi datortemperaturen i Celsius, Fahrenheit och Kelvin.

Du kan också övervaka datorns temperatur med kommandot TYPEPERF.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel fick vi datortemperaturen i Kelvins.

Grattis! Du kan få datortemperaturen med Powershell.