Vill du lära dig hur du laddar upp filer till en FTP-server med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att ladda upp filer till en FTP-server med kommandoraden på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Ladda upp filer till FTP-servern

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Ladda upp en fil till FTP-servern med Powershell.

Copy to Clipboard

I vårt exempel laddade vi upp en textfil med namnet TEST från roten på enhet C till FTP-servern.

Ladda upp en fil till FTP-servern med binärt läge.

Copy to Clipboard

Lista fjärrfilerna från FTP-servern med Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel listade vi alla filer i FTP-serverns rotkatalog.

Grattis! Du kan ladda upp filer till FTP-servern med Powershell.