Vill du lära dig hur du skapar en miljövariabel med hjälp av Powershell? I den här guiden, Vi kommer att visa dig hur du använder Powershell för att skapa en miljö variabel på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudien Powershell - Skapa en miljö variabel

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Skapa en miljövariabel.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi en beständig miljövariabel med namnet: VAR_TEST.

Ändra miljövariabelns namn och dess innehåll så att det återspeglar dina behov.

Verifiera att miljövariabeln finns.

Copy to Clipboard

Här är utdata:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har möjlighet att skapa en miljövariabel med hjälp av Powershell.