Vill du lära dig hur du ändrar Powershell-körningsprincipen? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du ändrar Powershell exekveringsprincip på en dator som kör Windows.

• Windows 7
• Windows 10
• Windows 2012
• Windows 2016

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudiekurs PowerShell - Ändra körningsprincipen

Sök efter ett program med namnet: Windows PowerShell på Start-menyn.

Högerklicka på Windows PowerShell-programmet och välj alternativet: Kör som administratör.

Verifiera powershell-körningsprincipen som används.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Ändra powershell-körningsprincipvärdet till Unrestricted.

Copy to Clipboard

Systemet kommer att begära att du bekräftar ditt beslut.

Copy to Clipboard

I vårt exempel ändrade vi den lokala maskinen PowerShell-scope från begränsad till obegränsad.

Detta kommer att påverka alla användare av den här datorn.

Om du vill ändra PowerShell-principen endast till den aktuella användaren, använd i stället följande kommando.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat konfigurationen av PowerShell-körningsprincipen.