Vill du lära dig att upprepa ett kommando varje sekund med Powershell? I den här självstudien visar vi hur du använder Powershell för att automatiskt upprepa samma kommandon var femte sekund på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie powershell - upprepa kommandot var 5: e sekund

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Upprepa kommandot var 5:e sekund i 1 minut.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Systemet uppdaterar skärmen var 5: e sekund.

Systemet stoppar slingan efter 1 minut.

Upprepa kommandot var femte sekund med hjälp av en oändlig slinga.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Systemet uppdaterar skärmen var 5: e sekund.

Systemet stoppar inte slingan.

Grattis! Du kan upprepa ett kommando var femte sekund med Powershell.