Vil du lære å gjenta en kommando hvert sekund ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen vil vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å automatisk gjenta de samme kommandoene hvert femte sekund på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Liste over utstyr

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å opprette denne opplæringen.

Som Amazon Associate tjener jeg på kvalifiserende kjøp.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Tutorial Powershell - Gjenta kommandoen hvert 5.

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Gjenta kommandoen hvert 5.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Systemet oppdaterer skjermen hvert femte sekund.

Systemet vil stoppe løkken etter 1 minutt.

Gjenta kommandoen hvert 5.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Systemet oppdaterer skjermen hvert femte sekund.

Systemet vil ikke stoppe løkken.

Gratulerer! Du kan gjenta en kommando hvert femte sekund ved hjelp av Powershell.