Vil du lære å oversette en IP-adresse til vertsnavnet ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å oversette en liste over IP-adresser til DNS-vertsnavnet på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Liste over utstyr

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å opprette denne opplæringen.

Som Amazon Associate tjener jeg på kvalifiserende kjøp.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Tutorial Powershell - Liste over de åpne TCP-portene

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Oversett en IP-adresse til et vertsnavn.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt bruke et filter for å få bare de ønskede kolonnene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Oversett en IP-adresse til et vertsnavn.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt bruke et filter for å få bare de ønskede kolonnene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Oversett en IP-adresse til et vertsnavn og ta med IP-adressen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oversatte vi en IP-adresse til et vertsnavn ved hjelp av Powershell.

Gratulerer! Du kan oversette en IP-adresse til et DNS-vertsnavn ved hjelp av Powershell.

Tutorial Powershell - Oversett en liste over IP-adresser

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Opprett en fil som inneholder en liste over IP-adresser.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oppretter vi en fil som heter IP i roten av stasjon C.

Oversett alle IP-adresser til vertsnavnet.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt endre resultatrekkefølgen for å vise IP-adressen først.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oversatte vi en liste over IP-adresser til vertsnavn ved hjelp av et Powershell-skript.

Gratulerer! Du kan oversette en liste over IP-adresser til vertsnavn ved hjelp av et Powershell-skript.