Vil du lære å oversette et vertsnavn til en IP-adresse ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å oversette en liste over DNS-adresser til IP på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Liste over utstyr

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å opprette denne opplæringen.

Som Amazon Associate tjener jeg på kvalifiserende kjøp.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Tutorial Powershell - Oversett DNS til IP-adresse

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Oversett en DNS-oppføring til en IP-adresse.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt bruke et filter for å få bare ønsket egenskap.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Oversett en DNS-oppføring til en IP-adresse.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt bruke et filter for å få bare de ønskede kolonnene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oversatte vi et DNS-vertsnavn til en IP-adresse ved hjelp av Powershell.

Gratulerer! Du kan løse en DNS-adresse til en IP-adresse ved hjelp av Powershell.

Tutorial Powershell - Oversett en liste over DNS-adresser til IP

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Opprett en fil som inneholder en liste over DNS-adresser.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oppretter vi en fil med navnet DNS i roten av stasjon C.

Oversett alle DNS-oppføringer til IP-adresse.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt endre resultatrekkefølgen for å vise IP-adressen først.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oversatte vi en liste over DNS-verter til IP-adresser ved hjelp av et Powershell-skript.

Gratulerer! Du kan oversette en liste over DNS-oppføringer til IP-adresser ved hjelp av et Powershell-skript.