Vil du lære hvordan du installerer administrasjonsverktøyene for ekstern server i Windows 10? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer RSAT-programvaren på en datamaskin som kjører Windows 10.

• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• RSAT - Administrasjonsverktøy for ekstern server

Liste over utstyr

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å opprette denne opplæringen.

Som Amazon Associate tjener jeg på kvalifiserende kjøp.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Windows-server – Installere RSAT ved hjelp av Powershell

Start en hevet versjon av kommandolinjen Powershell som administrator.

Kontroller om administrasjonsverktøyene for ekstern server allerede er installert.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Installere administrasjonsverktøyene for ekstern server ved hjelp av Powershell.

Copy to Clipboard

Denne kommandoen fungerer på Windows 2016.

Denne kommandoen fungerer på Windows 2019.

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har fullført installasjonen av administrasjonsverktøy for ekstern server på Windows ved hjelp av Powershell.

Windows 10 - Installere RSAT ved hjelp av Powershell

Start en hevet versjon av kommandolinjen Powershell som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Kontroller om administrasjonsverktøyene for ekstern server allerede er installert.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt filtrere utdataene fra Powershell-kommandoen til en enklere versjon.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Installere administrasjonsverktøyene for ekstern server ved hjelp av Powershell.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt installere en enkelt modul i RSAT-programvaren.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt fjerne en enkelt modul i RSAT-programvaren.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du er ferdig med installasjonen av administrasjonsverktøy for ekstern server på Windows 10 ved hjelp av Powershell.

Windows – Få tilgang til administrasjonsverktøyene for ekstern server

Åpne Start-menyen og få tilgang til kontrollpanelet.

Windows 10 - Control panel

På kontrollpanelet åpner du alternativet System og sikkerhet.

Windows 10 - RSAT - Control panel

Åpne alternativet Administrative verktøy på system- og sikkerhetsskjermen.

Windows 10 - Administrative tools - RSAT

I skjermbildet Administrative verktøy får du tilgang til ønsket administrasjonsverktøy for ekstern server.

Windows 10 RSAT - Active directory users and computers

Gratulerer! Du får tilgang til RSAT-verktøyene i Windows.