Vil du lære hvordan du leser en tekstfil ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å lese en linje fra en tekstfil på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Liste over utstyr

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å opprette denne opplæringen.

Som Amazon Associate tjener jeg på kvalifiserende kjøp.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Tutorial Powershell - Lese linjer fra en tekstfil

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Opprett en tekstfil.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel oppretter vi en tekstfil med navnet MYFILE i roten av stasjon C.

Les fra en tekstfil ved hjelp av Powershell.

Copy to Clipboard

Les fra en tekstfil ved hjelp av løkken kalt FOREACH.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Les fra en tekstfil og skriv utdataene som en tabell.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Les fra en tekstfil og lagre verdiene på en matrise.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Les fra en tekstfil og lagre verdiene på en matrise.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan lese fra en tekstfil ved hjelp av Powershell.