האם ברצונך ללמוד כיצד לבצע גישת HTTP באמצעות Powershell ושרת Proxy? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להוריד קובץ באמצעות Powershell ושרת Proxy.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - גישת HTTP באמצעות Proxy

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

גש לאתר אינטרנט באמצעות Powershell ושרת Proxy.

Copy to Clipboard

גש לאתר אינטרנט באמצעות Powershell ושרת Proxy מאומת.

Copy to Clipboard

הורד קובץ באמצעות Powershell ושרת Proxy.

Copy to Clipboard

הורד קובץ באמצעות Powershell ושרת Proxy מאומת.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, הורדנו קובץ באמצעות Powershell ושרת Proxy.

מזל טוב! באפשרותך לגשת לאינטרנט באמצעות Powershell ושרת Proxy.