Vill du lära dig hur du utför HTTP-åtkomst med Powershell och en proxyserver? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du laddar ner en fil med Powershell och en proxyserver.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell - HTTP-åtkomst med proxy

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Komma åt en webbplats med Powershell och en proxyserver.

Copy to Clipboard

Komma åt en webbplats med Powershell och en autentiserad proxyserver.

Copy to Clipboard

Hämta en fil med Powershell och en proxyserver.

Copy to Clipboard

Hämta en fil med Powershell och en autentiserad proxyserver.

Copy to Clipboard

I vårt exempel laddade vi ner en fil med Powershell och en proxyserver.

Grattis! Du kan komma åt webben med Powershell och en proxyserver.