האם ברצונך ללמוד כיצד להעתיק קבצים למחשב מרוחק באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש ב- Powershell כדי להעתיק קבצים למחשבים מרוחקים שבהם פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - העתקת קבצים למחשבים מרוחקים

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

צור הפעלה מרוחקת למחשב היעד.

Copy to Clipboard

אמת את מאפייני ההפעלה המרוחקת.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

העתק קובץ למחשב המרוחק באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, העתקנו קובץ טקסט בשם TEST למחשב מרוחק באמצעות Powershell.

ודא אם הקובץ הועתק.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

סיים את ההפעלה המרוחקת.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להעתיק קבצים למחשבים מרוחקים באמצעות Powershell.