Vill du veta hur du kopierar filer till en fjärrdator med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att kopiera filer till fjärrdatorer som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Självstudie powershell - kopiera filer till fjärrdatorer

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Skapa en fjärrsession till måldatorn.

Copy to Clipboard

Kontrollera egenskaperna för fjärrsessionen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Kopiera en fil till fjärrdatorn med Powershell.

Copy to Clipboard

I vårt exempel kopierade vi en textfil med namnet TEST till en fjärrdator med Powershell.

Kontrollera om filen har kopierats.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Avsluta fjärrsessionen.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan kopiera filer till fjärrdatorer med Powershell.