האם ברצונך ללמוד כיצד להשבית את חשבון המשתמש האורח באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשבית את חשבון המשתמש האורח במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

Powershell ערכת לימוד - הפוך את חשבון האורח ללא זמין

כמנהל מערכת, הפעל שורת פקודה של Powershell עם הרשאות מלאות.

Windows 10 - powershell elevated

פרט את חשבונות המשתמשים המקומיים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

הפוך את חשבון המשתמש Guest ללא זמין באמצעות Powershell.

Copy to Clipboard

שם חשבון Guest עשוי להיות שונה בשפות אחרות.

ודא אם החשבון הפך ללא זמין.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, השביתנו את חשבון האורח המקומי.

הפוך את חשבון האורח ללא זמין באמצעות WinRM ו- Powershell.

Copy to Clipboard

הזן אישור עם הרשאות ניהול.

Powershell - Administrative credential

ודא אם חשבון האורח הפך ללא זמין.

Copy to Clipboard

השתמש באישור עם הרשאות ניהול.

הפוך את חשבון האורח ללא זמין במחשב מרוחק באמצעות אישור מאוחסן.

Copy to Clipboard

קיימות מספר דרכים לשימוש ב- Powershell, WinRM ואישור מאוחסן.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך להפוך את חשבון האורח ללא זמין באמצעות Powershell.