האם ברצונך ללמוד כיצד למצוא את תאריך יצירת חשבון המשתמש ב- Active Directory באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש ב- Powershell כדי למצוא את תאריך יצירת החשבון ב- Active Directory באמצעות שורת הפקודה.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - חיפוש תאריך יצירת חשבון משתמש

כמנהל מערכת , הפעלשורת פקודה חדשה של POWERSHELL.

Windows 10 - powershell elevated

התקן את מודול Powershell הנדרש.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

פרט את רכיבי ה- CMDLET הזמינים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

חפש את תאריך יצירת חשבון המשתמש ב- Active Directory.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

חפש חשבונות משתמשים שנוצרו ב- 5 הימים האחרונים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

חפש חשבונות משתמשים שנוצרו ב- 30 הימים האחרונים.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך למצוא את תאריך יצירת חשבון המשתמש באמצעות Powershell.