Vill du veta hur du hittar datumet för att skapa användarkonto i Active Directory med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att hitta datumet för skapandet av konton i Active Directory med kommandoraden.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Handledning Powershell - Hitta datum för att skapa användarkonto

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Installera den nödvändiga Powershell-modulen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Lista tillgängliga CMDLETS.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hitta datumet för att skapa användarkontot i Active Directory.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hitta användarkonton som skapats under de senaste 5 dagarna.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hitta användarkonton som skapats under de senaste 30 dagarna.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan hitta datumet för att skapa användarkonto med Powershell.