האם בדעתך ללמוד כיצד ליצור משתנה סביבה באמצעות Powershell? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש Powershell כדי ליצור משתנה סביבה במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

רשימת ציוד

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כשותף באמזון, אני מרוויח מרכישות מתאימות.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

Powershell של ערכת לימוד - יצירת משתנה סביבה

כמנהל מערכת , הפעלשורת פקודה חדשה של POWERSHELL.

צור משתנה סביבה.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, יצרנו משתנה סביבה מתמיד בשם: VAR_TEST.

שנה את שם משתנה הסביבה ואת התוכן שלו כדי לשקף את הצרכים שלך.

אמת את קיומו של משתנה הסביבה.

Copy to Clipboard

הנה הפלט:

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך ליצור משתנה סביבה באמצעות Powershell.