האם ברצונך ללמוד כיצד לבצע שאילתה על מידע הקשור למחשבים מ- Active Directory באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש ב- Powershell כדי לקבל מידע ממחשבי Active Directory באמצעות שורת הפקודה במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

רשימת ציוד

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כשותף באמזון, אני מרוויח מרכישות מתאימות.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - קבל מידע אודות מחשבים מ- Active Directory

כמנהל מערכת , הפעלשורת פקודה חדשה של POWERSHELL.

Windows 10 - powershell elevated

קבל את כל מחשבי קבוצת המחשבים מ- Active Directory.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל את כל המאפיינים מכל חשבונות המחשב.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל את כל המחשבים מיחידה ארגונית ספציפית.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל את השם של כל המחשבים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל את רשימת חשבונות המחשב הלא זמינים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

ספור את מספר המחשבים המקובצים לפי גירסת מערכת ההפעלה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל את הכניסה האחרונה מכל המחשבים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל את רשימת המחשבים הלא פעילים למשך מספר ימים ספציפי.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

קבל את כל המחשבים עם טקסט מסוים בשם.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לקבל מידע הקשור למחשבים מ- Active Directory באמצעות Powershell.