האם ברצונך ללמוד כיצד לרשום את כל אובייקטי המדיניות הקבוצתית בתחום באמצעות שורת הפקודה? ערכת לימוד זו תראה לך כיצד להשתמש בשורת הפקודה כדי לרשום את כל ה- GPOs ב- Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

Powershell - רשימת כל אובייקטי המדיניות הקבוצתית

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

רשום את כל שמות הע"מ.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל שמות האובייקטים והתעודות המזהים של המדיניות הקבוצתית.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

תרגם את ה-GUID לשם GPO.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

תרגם את שם ה-GPO ל-GUID.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל הקישורים לע"מ.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל הקישורים של לע"מ ספציפי.

Copy to Clipboard

רשום את כל הרשאות ה-GPO.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום הרשאות של לע"מ ספציפי.

Copy to Clipboard

רשום את כל אובייקטי המדיניות הקבוצתית באמצעות LDAP.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

פקודות מסוימות דורשות התקנה של מודול Powershell לניהול Active Directory.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לפרט אובייקטי מדיניות קבוצתיים באמצעות Powershell.