האם ברצונך ללמוד כיצד לגבות את התצורה של TP-LINK ARCHER C20 AC750? במדריך זה, אנו הולכים לגבות את התצורה בנתב AC750.

• TP-LINK ARCHER C20 AC750 - Version 5.0

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ארצ'ר C20 AC750 - גיבוי תצורה

פתח את הדפדפן והזן את כתובת ה- IP של הנתב האלחוטי.

בדוגמה שלנו, כתובת ה- URL הבאה הוזנה בדפדפן:

• http://192.168.0.1

יש להציג את ממשק האינטרנט AC750.

במסך הכניסה, הזן את סיסמת הניהול.

ARCHER C20 LOGIN SCREEN

גש לתלשונית מתקדם בראש המסך.

גש לתפריט כלי מערכת ובחר באפשרות גיבוי ושחזור.

ARCHER C6 - Backup menu

לחץ על לחצן גיבוי ושמור עותק של התצורה.

ARCHER C6 - Backup configuration

מזל טוב, סיימת את גיבוי התצורה של נתב AC750.

ארצ'ר C20 AC750 - שחזור הגיבוי

פתח את הדפדפן והזן את כתובת ה- IP של הנתב האלחוטי.

בדוגמה שלנו, כתובת ה- URL הבאה הוזנה בדפדפן:

• http://192.168.0.1

יש להציג את ממשק האינטרנט AC750.

במסך הכניסה, הזן את סיסמת הניהול.

ARCHER C20 LOGIN SCREEN

גש לתלשונית מתקדם בראש המסך.

גש לתפריט כלי מערכת ובחר באפשרות גיבוי ושחזור.

ARCHER C6 - Backup menu

במסך שחזור, לחץ על לחצן עיון ובחר קובץ גיבוי.

לחץ על לחצן שחזר.

ARCHER C6 - Restore configuration

מזל טוב, שחזרת את התצורה מגיבוי בנתב AC750.