האם ברצונך ללמוד כיצד להגדיר נתב אלחוטי TP-LINK ARCHER C20 AC750? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד לעשות את תצורת כתובת ה-IP הראשונית בנקודת גישה TP-LINK ARCHER C20 AC750 וכיצד ליצור את הרשת האלחוטית הראשונה שלך.

• TP-LINK ARCHER C20 AC750

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ארצ'ר C20 AC750 - תצורה ראשונית

חבר את המחשב אל ארצ'ר AC750 באמצעות כבל Ethernet.

Archer C20 AC750 initial configuration

חבר את היציאה בשם אינטרנט להתקן עם גישה לאינטרנט.

Archer C20 AC750 - internet connection

קבע את תצורת כתובת הרשת הבאה במחשב:

• IP - 192.168.0.100
• NETWORK MASK - 255.255.255.0

הפעל את ה-TP-LINK AC750 והמתן דקה אחת.

לחץ על לחצן האיפוס הממוקם בגב הציוד למשך 10 שניות.

בשולחן העבודה, פתח בקשה של DOS ונסה לאותת לכתובת ה- IP המוגדרת כברירת מחדל של ציוד TP-LINK.

• IP: 192.168.0.1

Copy to Clipboard

פתח את הדפדפן והזן את כתובת ה- IP של הנתב האלחוטי.

בדוגמה שלנו, כתובת ה- URL הבאה הוזנה בדפדפן:

• http://192.168.0.1

יש להציג את ממשק האינטרנט AC750.

הגדר סיסמת ניהול.

TPLINK ARCHER C20 Initial configuration

בחר את האפשרות הטובה ביותר עבור החיבור שלך לאינטרנט.

בדוגמה שלנו, בחרנו את כתובת ה- IP הדינאמית.

ARCHER C7 - WAN CONFIGURATION

לחץ על לחצן הבא.

TPLINK ARCHER C20 AC750 - Initial configuration

הזן שם רשת אלחוטית ואת הסיסמה הרצויה.

AC1750 - INITIAL CONFIGURATION - WIRELESS CONFIGURATION

במסך הסיכום, לחץ על לחצן שמור.

AC1750 - INICIAL CONFIGURATION - SUMMARY

אם עליך לשנות את כתובת ה- IP של ההתקן, גש לתלשונית מתקדם בראש המסך.

ARCHER A7 - Advanced menu

גש לתפריט רשת ובחר באפשרות LAN.

ARCHER A7 - Network menu

הזן את תצורת הרשת הרצויה ולחץ על לחצן שמור.

ARCHER A7 - Network configuration

אם עליך לשנות את תצורת האלחוט, גש לתלשונית מתקדם בראש המסך.

ARCHER A7 - Advanced menu

גש לתפריט אלחוטי ובחר באפשרות הגדרות אלחוטיות.

ARCHER A7 - Wireless menu

הזן את התצורה האלחוטית הרצויה ולחץ על לחצן שמור.

ARCHER A7 - Wireless configuration

ערכת לימוד זו הציגה את תהליך קביעת התצורה הראשונית של TP-Link ARCHER C20 AC750.