האם ברצונך ללמוד כיצד למחוק את כל שורות ההערות מקובץ? במדריך זה, אנחנו הולכים להראות לך איך להסיר את כל שורות ההערות מקובץ במחשב פועל לינוקס.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד Linux - הצג רק שורות לא מנוטרות

צור קובץ טקסט.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

הצג שורות לא מחייבות בלבד.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

הצג שורות שלא פורסם בלבד והסר שורות ריקות.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! למדת איך להציג רק שורות לא מחייבות ולהסיר שורות ריקות מקובץ בלינוקס.

ערכת לימוד לינוקס - הסרת שורות הערות

צור קובץ טקסט.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

הסר שורות הערות.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

הסר שורות הערות והסר שורות ריקות.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

מזל טוב! למדת כיצד להסיר שורות הערות ולמחוק שורות ריקות מקובץ ב- Linux.