Vill du veta hur du tar bort alla kommentarrader från en fil? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du tar bort alla kommentarrader från en fil på en dator som kör Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Självstudiekurs Linux - Visa endast okommenterade rader

Skapa en textfil.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Visa endast okommenterade rader.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Visa endast okommenterade rader och ta bort tomma rader.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du lärde dig att bara visa okommenterade rader och ta bort tomma rader från en fil på Linux.

Självstudie linux - Ta bort kommentarrader

Skapa en textfil.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Ta bort kommentarrader.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Ta bort kommentarrader och ta bort tomma rader.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har lärt dig hur du tar bort kommenterade rader och tar bort tomma rader från en fil på Linux.