Vill du lära dig läsa en textfil med Bash? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Shell Script för att läsa en rad från en textfil på en dator som kör Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Självstudiekurs Linux - Läsa rader från en fil

Skapa en textfil.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapar vi en textfil med namnet MYFILE i TMP-katalogen.

Läs från en fil med Bash.

Copy to Clipboard

Läs rader från en textfil med loopen MED namnet WHILE.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att läsa rader från en fil med Linux.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan läsa från en textfil med Linux.

Självstudiekurs Shell Script - Läsa rader från en fil

Skapa en textfil.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Skapa ett Shell Script för att läsa rader från en fil.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet.

Copy to Clipboard

Det finns flera sätt att läsa rader från en fil med Linux.

Copy to Clipboard

Kör Shell Script.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan läsa rader från en fil med Shell Script.