Vill du lära dig att spela in användaraktiviteten på en terminal av Ubuntu linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du spelar in och replay användarna aktiviteter på en dator som kör Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10

Ubuntu Relaterade Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med handledningar relaterade till Ubuntu.

Självstudiekurs Ubuntu - Spela in användarterminalaktiviteten

Installera den programvara som krävs.

Copy to Clipboard

Skapa en katalog för att lagra inspelningarna.

Copy to Clipboard

Redigera konfigurationsfilen /etc/profil.

Copy to Clipboard

Lägg till följande rader i slutet av den här konfigurationsfilen.

Copy to Clipboard

Som ett test, utför en ny inloggning på den här datorn och ange ett par kommandon.

Copy to Clipboard

Lista de inspelningar som finns på servern.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel spelades en session från användaren med namnet Gohan in.

Använd följande kommando för att se loggen för användarsessionen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Använd följande kommando för att se videoinspelningen av användarsessionen.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat konfigurationen.