Vill du lära dig hur du skapar ett själv signerat certifikat med OpenSSL? I den här handledningen ska vi visa dig hur du skapar ett självsignerat certifikat på en dator som kör Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Ubuntu 22

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Självstudie Linux – Skapa ett själv signerat certifikat

Installera OpenSSL.

Copy to Clipboard

Skapa ett själv signerat certifikat i Linux.

Copy to Clipboard

Ange ett lösenord för att skydda den privata nyckeln.

Copy to Clipboard

Ange certifikatinformationen.

Copy to Clipboard

Du kan också skapa ett själv signerat certifikat utan att fråga efter information.

Copy to Clipboard

Visa innehållet i certifikatet.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan skapa ett själv signerat certifikat i Linux.

Självstudie OpenSSL – Självsignerade certifikatkommandon

Generera ett själv signerat certifikat med flera alternativa namn.

Copy to Clipboard

Exportera den privata nyckeln utan lösenordet.

Copy to Clipboard

Exportera certifikatet och den privata nyckeln som en PFX-fil.

Copy to Clipboard

Exportera det offentliga certifikatet till CRT-format.

Copy to Clipboard

På Windows använder du Powershell för att importera det här certifikatet som en betrodd rotcertifikatutfärdare.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan skapa ett själv signerat certifikat i Linux.