Vil du lære hvordan du oppretter et selvsignert sertifikat ved hjelp av OpenSSL? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du lager et selvsignert sertifikat på en datamaskin som kjører Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Ubuntu 22

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Tutorial Linux - Lag et selvsignert sertifikat

Installer OpenSSL.

Copy to Clipboard

Opprett et selvsignert sertifikat på Linux.

Copy to Clipboard

Skriv inn et passord for å beskytte den private nøkkelen.

Copy to Clipboard

Skriv inn sertifikatinformasjonen.

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt opprette et selvsignert sertifikat uten å be om informasjon.

Copy to Clipboard

Se innholdet i sertifikatet.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan lage et selvsignert sertifikat på Linux.

Opplæring OpenSSL - Selvsignerte sertifikatkommandoer

Generer et selvsignert sertifikat med flere alternative navn.

Copy to Clipboard

Eksporter den private nøkkelen uten passord.

Copy to Clipboard

Eksporter sertifikatet og den private nøkkelen som en PFX-fil.

Copy to Clipboard

Eksporter det offentlige sertifikatet til CRT-formatet.

Copy to Clipboard

På Windows bruker du Powershell til å importere dette sertifikatet som en pålitelig rotsertifiseringsinstans.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan lage et selvsignert sertifikat på Linux.