Vill du lära dig hur du extraherar en fil eller katalog från ett TAR-arkiv? I den här handledningen kommer vi att extrahera specifika filer från en stor TAR-fil.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

Handledning Linux - Extrahera filer eller kataloger från ett TAR-arkiv

Skapa en stor TAR-fil.

Copy to Clipboard

Visa en lista över innehållet i TAR-filen.

Copy to Clipboard

Visa en lista över innehållet i en viss katalog i TAR-filen.

Copy to Clipboard

Sök efter filer i TAR-filen.

Copy to Clipboard

Extrahera en fil från TAR-arkivet.

Copy to Clipboard

Extrahera flera filer från TAR-arkivet.

Copy to Clipboard

Extrahera en katalog från TAR-arkivet.

Copy to Clipboard

Extrahera flera kataloger från TAR-arkivet.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan extrahera filer eller kataloger från ett TAR-arkiv.