Vill du lära dig hur du konfigurerar apt-get Proxy Authentication? Denna handledning kommer att lära dig hur man autentiserar din apt-get förfrågningar på en lokal proxy med hjälp av kommandoraden på en dator som kör Ubuntu Linux

• Ubuntu Linux version 18.04
• Ubuntu Linux version 19.10

Ubuntu Spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Ubuntu Linux.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Ubuntu Relaterade Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över självstudiekurser relaterade till Ubuntu linux.

Självstudiekurs Apt-get - Utgående proxykonfiguration

Skapa konfigurationsfilen inuti katalogen /etc/apt/apt.conf.d.

Copy to Clipboard

Här är filinnehållet:

Copy to Clipboard

I vårt exempel kommer Ubuntu att använda proxyservern 192.168.0.10 och dess port 3128.

I vårt exempel kommer Ubuntu att använda usename gohan och lösenordet mypass123 för att autentisera.

Uppdatera din apt-get-databas.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du konfigurerade proxyautentiseringen APT-GET utan framgång.