האם ברצונך ללמוד כיצד לרשום את כל מחשבי התחום באמצעות שורת הפקודה? בערכת לימוד זו, נראה לך כיצד להשתמש בשורת הפקודה כדי לרשום את כל חשבונות המחשב של התחום.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

ערכת לימוד Windows - רשימת כל מחשבי התחום

התחל שורת פקודה.

Windows - Command-line prompt

רשום את כל מחשבי התחום.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

שלח את פלט הפקודה לקובץ טקסט.

Copy to Clipboard

רשום את כל חשבונות המחשב של הדומיין באמצעות WMIC.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל חשבונות המחשב בתחום באמצעות DSQUERY.

Copy to Clipboard

החלף את שם התחום בתחום שלך.

בדוגמה שלנו, אנו מפרטים את כל חשבונות המחשב של התחום באמצעות שורת הפקודה.

מזל טוב! באפשרותך לרשום מחשבי תחום באמצעות שורת הפקודה.