Wil je leren hoe je een ansible playbook maakt voor Ubuntu LInux? In deze tutorial gaan we Ansible playbook voorbeelden laten zien om te gebruiken op een computer met Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Ansible 2.8.6

Hardwarelijst:

De volgende sectie presenteert de lijst van apparatuur die wordt gebruikt om deze Ansible tutorial te maken.

Elk stuk hardware hierboven vermeld kan worden gevonden op Amazon website.

Ansible Gerelateerde Tutorial:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials met betrekking tot Ansible.

Ansible Playbook Voorbeeld - Installeer een pakket met Apt-get

Dit ansible playbook voorbeeld genaamd install-apt.yml installeert de Ntpdate en de Nmap pakketten op alle Ansible nodes.

Copy to Clipboard

Als u dit Ansible-draaiboek wilt uitvoeren, gebruikt u de volgende opdracht.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld maakt de Ansible-server verbinding met alle knooppunten en installeert de vereiste pakketten.

Voorbeeld van ansible Playbook - Een shell-opdracht uitvoeren

Dit ansible playbook voorbeeld genaamd linux-echo.yml zal een commando uit te voeren op de Linux shell.

Copy to Clipboard

Als u dit Ansible-draaiboek wilt uitvoeren, gebruikt u de volgende opdracht.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld maakt de Ansible-server verbinding met alle knooppunten en installeert de vereiste pakketten.

Voorbeeld van ansible Playbook - Een raw-opdracht uitvoeren

Dit ansible playbook voorbeeld genaamd linux-raw.yml zal een commando uit te voeren op de Linux shell.

Copy to Clipboard

Als u dit Ansible-draaiboek wilt uitvoeren, gebruikt u de volgende opdracht.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld maakt de Ansible-server verbinding met alle knooppunten en installeert de vereiste pakketten.

Voorbeeld van ansible Playbook - Een variabele lezen vanuit de opdrachtregel

Dit ansible playbook voorbeeld genaamd linux-scan.yml zal het Nmap pakket installeren.

Het leest de IP-addres uit de variabele IP_VAR en gebruikt NMAP om deze host te scannen.

Copy to Clipboard

Als u dit Ansible-draaiboek wilt uitvoeren, gebruikt u de volgende opdracht.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld scant de Ansible-server de host techexpert.tips na het installeren van de NMAP packge.

Dit draaiboek geeft ook het resultaat weer op het scherm.

Ansible Playbook Voorbeeld - Update en Upgrade Ubuntu Linux

Dit ansible playbook voorbeeld genaamd ubuntu-upgrade.yml zal de APT-GET database bijwerken.

Dit ansible playbook voorbeeld zal de ubuntu Linux upgraden.

Copy to Clipboard

Als u dit Ansible-draaiboek wilt uitvoeren, gebruikt u de volgende opdracht.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld zal de Ansible-server alle knooppunten vertellen om de APT-GET-database bij te werken.

In ons voorbeeld zal de Ansible-server alle knooppunten vertellen om de Ubuntu Linux pacakges te upgraden.

Voorbeeld van ansible Playbook - Parallelle taken

Dit ansible playbook voorbeeld genaamd ubuntu-parallel.yml zal taks draaien op hetzelfde moment.

Copy to Clipboard

Als u dit Ansible-draaiboek wilt uitvoeren, gebruikt u de volgende opdracht.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld vertelt de Ansible-server aan alle knooppunten om 3 opdrachten parallel uit te voeren.