Wilt u leren hoe u een Bitcoin-node-installatie uitvoert? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u een Bitcoin-knooppunt installeert met behulp van een computer waarop Ubuntu Linux wordt uitgevoerd.

Hardware lijst:

In het volgende gedeelte wordt de lijst met apparaten weergegeven die zijn gebruikt om deze Bitcoin-zelfstudie te maken.

Elk onderdeel van de hierboven genoemde hardware is te vinden op de Amazon-website.

Aan Bitcoin gerelateerde zelfstudie:

Op deze pagina bieden we snel toegang tot een lijst met tutorials gerelateerd aan Bitcoin.

Tutorial - Bitcoin Node Installation

Gebruik op de Ubuntu Linux-console de volgende opdrachten om het BerkleyDB-pakket te installeren:

# add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
# apt-get update
# apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev

U moet Berkeley DB versie 4.8 gebruiken om alles te laten werken.

Gebruik de volgende opdrachten om de vereiste bibliotheken en de vereiste pakketten te installeren:

# apt-get install libboost-all-dev libzmq3-dev libminiupnpc-dev
# apt-get install curl git build-essential libtool autotools-dev
# apt-get install automake pkg-config bsdmainutils python3
# apt-get install software-properties-common libssl-dev libevent-dev

Maak een map naar de node-software en download het Bitcoin-pakket.

# mkdir /downloads
# cd /downloads
# git clone https://github.com/bitcoin/bitcoin.git

Compileer en installeer de Bitcoin node-software.

# cd bitcoin
# ./autogen.sh
# ./configure
# make
# cd src
# install -sv bitcoind bitcoin-cli /usr/local/bin/

Maak een Bitcoin-configuratiebestand en kies een gebruikersnaam en een wachtwoord.

# mkdir ~/.bitcoin
# vi $HOME/.bitcoin/bitcoin.conf

rpcuser=virtualcoin2018
rpcpassword=kamisama123

In ons voorbeeld kiezen we de gebruikersnaam virtualcoin2018 en het wachtwoord kamisama123.

Start de Bitcoin knooppuntdaemon met behulp van de volgende opdracht:

# bitcoind -daemon

Wacht tot de synchronisatie van de blockchain is beëindigd.

De blockchain-synchronisatie kan dagen of weken duren.

Gebruik de volgende opdracht om de status van de blockchain-synchronisatie te controleren:

# tail -f ~/.bitcoin/debug.log

Gebruik de volgende opdracht om de Bitcoin-nodeservice te stoppen:

# bitcoin-cli stop

Hier is een lijst met nuttige opdrachten:

# bitcoin-cli -getinfo
# bitcoin-cli getblockchaininfo
# bitcoin-cli getnetworkinfo
# bitcoin-cli getwalletinfo
# bitcoin-cli getpeerinfo