Redis Server - De cache doorspoelen

Meer informatie over het verwijderen van alle items uit de Redis-servercache in 5 minuten of minder.