Wilt u leren hoe u een Dogecoin-knooppuntinstallatie uitvoert? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u een Dogecoin-knooppunt installeert met behulp van een computer waarop Ubuntu Linux draait.

Hardware Lijst:

In de volgende sectie wordt de lijst met apparaten getoond die worden gebruikt om deze Dogecoin-zelfstudie te maken.

Elk onderdeel van de hierboven genoemde hardware is te vinden op de Amazon-website.

Dogecoin Playlist:

Op deze pagina bieden we snel toegang tot een lijst met video's gerelateerd aan Dogecoin.

Vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal met de naam VirtualCoin.

Dogecoin-gerelateerde Zelfstudie:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst van tutorials gerelateerd aan Dogecoin.

Tutorial - Dogecoin Node Installation

Gebruik de volgende opdrachten om de vereiste bibliotheken en de vereiste pakketten te installeren:

# apt-get update
# apt-get install libboost-all-dev libzmq3-dev libminiupnpc-dev
# apt-get install curl git build-essential libtool autotools-dev
# apt-get install automake pkg-config bsdmainutils python3
# apt-get install software-properties-common libssl-dev libevent-dev

U moet Berkeley DB versie 5.1 gebruiken om alles te laten werken.

Gebruik de volgende opdrachten om het BerkleyDB-pakket te installeren:

# mkdir /downloads
# cd /downloads
# wget http://download.oracle.com/berkeley-db/db-5.1.29.tar.gz
# tar -zxvf db-5.1.29.tar.gz
# cd db-5.1.29/
# cd db-5.1.29/build_unix
# ../dist/configure --enable-cxx --disable-shared --with-pic
# make install

Download het Dogecoin-pakket.

# cd /downloads
# git clone https://github.com/dogecoin/dogecoin

Compileer en installeer de Dogecoin-knooppuntsoftware.

# cd dogecoin/
# ./autogen.sh
# export CPATH=/usr/local/BerkeleyDB.5.1/include
# export LIBRARY_PATH=/usr/local/BerkeleyDB.5.1/lib
# export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/BerkeleyDB.5.1/lib
# ./configure
# make
# make install

Herstart de computer.

# reboot

Maak een Dogecoin-configuratiebestand en kies een gebruikersnaam en een wachtwoord.

# mkdir /root/.dogecoin
# vi /root/.dogecoin/dogecoin.conf

rpcuser=virtualcoin
rpcpassword=kamisama

In ons voorbeeld kiezen we de gebruikersnaam virtualcoin en het wachtwoord kamisama.

Start de dogecoin-node-daemon met behulp van de volgende opdracht:

# dogecoind -daemon

Wacht tot de synchronisatie van de blockchain is beëindigd.

De blockchain-synchronisatie kan dagen of weken duren.

Gebruik de volgende opdracht om de status van de blockchain-synchronisatie te controleren:

# tail -f /root/.dogecoin/debug.log

Gebruik de volgende opdracht om de Dogecoin-knooppuntenservice te stoppen:

# dogecoin-cli stop