Vil du lære å konfigurere Apache Maven-serveren til å bruke en proxy for å nå Internett? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du redigerer settings.xml-filen for å aktivere bruk av en proxy-server på Apache Maven.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Ubuntu 19.10
• Apache Maven 3.6.2
• Openjdk version 11.0.4

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Apache Maven opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Apache Maven - Relatert Tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Apache Maven.

Tutorial Apache Maven - Proxy-innstillinger

Finn filen Apache maven settings.xml.

Copy to Clipboard

Rediger filen Apache maven settings.xml.

Copy to Clipboard

Finn konfigurasjonsområdet for proxyer.

Copy to Clipboard

Legge til en proxy-del i HTTP og en annen Proxy-del i HTTPS.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel bruker vi proxy-serveren 192.168.0.20 på TCP-port 3128.

I vårt eksempel bruker vi proxy brukernavn proxyuser og proxy passord proxypass.

Husk at du må endre IP, brukernavn og passord for å gjenspeile nettverksmiljøet.

Apache Maven-installasjonen ble konfigurert til å bruke en proxy for HTTP- og HTTPS-tilgang