Vil du lære å installere Apache-trafikkserveren som en omvendt proxy for Nginx på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg alle trinnene som kreves for å utføre Apache-trafikkserverinstallasjonen på Ubuntu Linux om 5 minutter eller mindre.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Apache Trafikk Server 8.0.5
• Nginx 1.16.1

I vårt eksempel vil Apache Traffic Server-tjenesten lytte på TCP-port 80.

I vårt eksempel vil Nginx-tjenesten lytte på TCP-port 8080.

Apache Traffic Server - Relatert tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Apache Traffic Server.

Tutorial Apache Traffic Server - Omvendt Proxy-installasjon på Ubuntu Linux

Installer Apache Traffic Server.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen records.config.

Copy to Clipboard

Finn følgende linje.

Copy to Clipboard

Endre tjenesten fra port 8080 til port 80.

Copy to Clipboard

Start Apache-trafikkserveren på nytt.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen remap.config.

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av denne konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel vil hver tilkobling til IP-adressen 200.200.200.200 på port 80 bli omdirigert til localhost på port 8080.

Du må endre IP-adressen 200.200.200.200 til serverens IP-adresse.

Start Apache-trafikkserveren på nytt.

Copy to Clipboard

Kontroller om ATS-tjenesten lytter på TCP-port 80.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Apache trafikktjenestekonfigurasjonen på Ubuntu LInux.

Tutorial Apache Traffic Server - Cache Konfigurasjon

Hvor mye diskplass som er tillatt for hurtigbufferen, er angitt på konfigurasjonsfilen storage.config.

Rediger denne konfigurasjonsfilen.

Copy to Clipboard

Her er ats standard disk cache konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Denne konfigurasjonen tillater bruk av 256 MB diskplass for hurtigbufferen.

KONFIGURASJONEN AV ATS-hurtigbufferen er angitt på konfigurasjonsfilen records.config.

Rediger konfigurasjonsfilen records.config.

Copy to Clipboard

Her er ats standard hurtigbufferkonfigurasjon.

Copy to Clipboard

Denne konfigurasjonen angir følgende:

• ATS-tjenesten vil automatisk administrere mengden RAM som brukes til bufferen.
• Objekter som er større enn 4 MB, vil ikke bli oppbevart i RAM-bufferen.
• Maksimal objektstørrelse som skal hurtigbufres, er ubegrenset.

Når du har endret konfigurasjonsfilene, må du starte ATS-tjenesten på nytt.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan endre konfigurasjonen av ats-tjenestens hurtigbuffer.

Tutorial - Nginx Installasjon på Ubuntu Linux

Installere Nginx-tjenesten.

Copy to Clipboard

Rediger Nginx-konfigurasjonsfilen med navnet standard.

Copy to Clipboard

Her er filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Endre Nginx-standardporten fra 80 til 8080.

Her er filen, etter vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Start Nginx-tjenesten på nytt.

Copy to Clipboard

Kontroller om Nginx-tjenesten lytter på TCP-port 8080.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Nginx-konfigurasjonen til å bruke omvendt proxy-tjenesten.

Tutorial Apache Traffic Server - Testing av installasjonen

Etter at installasjonen er fullført, må du teste konfigurasjonen.

Åpne en nettleserprogramvare og skriv inn den eksterne IP-adressen til Apache-trafikkserveren din.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://200.200.200.200

ATS-tjenesten vil kommunisere med Nginx-tjenesten og svare på forespørselen din.

Bruk følgende kommando til å kontrollere om ATS-tjenesten svarer på forespørselen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Som du kan se på overskriften, svarer Apache-trafikkserveren på brukerforespørselen.