Denne opplæringen vil vise deg hvordan du konfigurerer en QoS gruppepolicy på Windows 2012-serveren.

Denne opplæringen vil vise deg hvordan du begrenser alle HTTP-tilkoblingen på 50KBytes.

I vårt eksempel vil en webserver med navnet TECH-WEB01 tilby nettsider ved hjelp av HTTP og HTTPS.

I vårt eksempel vil webserveren tech-WEB01 begrense hastigheten på HTTP-tilkoblinger til 50KBytes.

Domenekontrolleren kjører Windows 2012 R2.

Domenedatamaskinene kjører Windows 7 og Windows 10.

Maskinvareliste:

Følgende del viser listen over utstyr som brukes til å opprette denne Windows-opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Windows-spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Windows.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Windows Relatert Tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Windows.

Opplæring - Opprette Active Directory-strukturen

Følgende oppgaver ble utført på en domenekontroller som kjører Windows 2012 R2 med Active Directory.

Klikk på Start-menyen, finn og åpne skjermbildet Active Directory-brukere og -datamaskiner.

Høyreklikk domenenavnet i Active Directory-skjermen.

Velg alternativet for å opprette en ny organisasjonsenhet.

I vårt eksempel ble den nye organisasjonsenheten kalt: QoS

Nå må du flytte ønsket datamaskin til QoS organisasjonsenhet.

I vårt eksempel flyttet vi webserveren TECH-WEB01 til QoS-organisasjonsenheten.

Opplæring - Opprette QoS GPO

Følgende oppgaver ble utført på en domenekontroller som kjører Windows 2012 R2 med Active Directory.

Klikk på Start-menyen, finn og åpne verktøyet Gruppepolicybehandling.

Windows 2012 - Group Policy Management

Finn mappen med navnet Gruppepolicyobjekter i skjermbildet Gruppepolicybehandling.

Høyreklikk mappen Gruppepolicyobjekter, og velg alternativet Ny.

Skriv inn et navn på den nye policyen.

I vårt eksempel ble det nye gruppepolicyobjektet kalt: QOS - LIMIT HTTP 50KBYTES

Utvid mappen med navnet Gruppepolicyobjekter i skjermbildet Gruppepolicybehandling.

Høyreklikk det nye gruppepolicyobjektet, og velg alternativet Rediger.

På skjermbildet redigeringsprogram for gruppepolicy vil du bli presentert for brukerkonfigurasjoner og datamaskinkonfigurasjoner.

Vi vil bare endre datamaskinkonfigurasjonene.

Vi trenger ikke å endre noen brukerkonfigurasjon.

Utvid datamaskinkonfigurasjonsmappen på skjermbildet redigeringsprogram for gruppepolicy, og finn følgende element.

• Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Policy-based QoS

Høyreklikk det policybaserte QoS-objektet, og velg alternativet: Opprett ny policy.

På den nye skjermen må du utføre følgende konfigurasjon:

• Policynavn: QOS - LIMIT HTTP 50KBYTES
• Angi DSCP-verdi - NO
• Angi utgående gasshastighet: 50 kbps

I det neste skjermbildet velger du alternativet som heter: Denne QoS-policyen gjelder for Alle programmer.

På det neste skjermbildet må du utføre kilde- eller destinasjons-IP-adressekonfigurasjonen.

I vårt eksempel beholdt vi standardkonfigurasjonen og klikket på Neste-knappen.

Nå må du angi hvilken type kommunikasjon som må ha båndbredden begrenset.

I vårt eksempel må vi begrense kommunikasjonen fra webserveren til en hvilken som helst klient.

Webserveren bruker TCP-protokollen og 80-kildeporten.

Klikk på Fullfør-knappen.

For å fullføre opprettingen av gruppepolicy må du lukke vinduet Redigeringsprogram for gruppepolicy.

Først når du lukker gruppepolicyvinduet, lagrer systemet konfigurasjonen.

Opplæring - Bruke QoS GPO

Du er ferdig med opprettelsen av QoS GPO.

Du må imidlertid fortsatt aktivere bruken av den nye gruppepolicyen.

I skjermbildet Gruppepolicybehandling må du høyreklikke den ønskede organisasjonsenheten og velge alternativet for å koble et eksisterende gruppepolicyobjekt.

I vårt eksempel skal vi koble gruppepolicyen QOS - LIMIT HTTP 50KBYTES til organisasjonsenheten QoS.

Etter påføring av gruppepolicyobjektet må du vente i 10 eller 20 minutter.

I løpet av denne tiden vil Gruppepolicyobjektet bli replikert til andre domenekontrollere som du kanskje har.

Når du har ventet 20 minutter, bør du starte QoS-klientdatamaskinen på nytt.

Under oppstarten får og bruker datamaskinen en kopi av den nye QoS-gruppepolicyen.

Når du har startet klientdatamaskinen på nytt, åpner du en POWERSHELL-ledetekst.

Bruk følgende kommando til å kontrollere om gruppepolicyen QoS ble brukt.

# Get-NetQosPolicy -PolicyStore ActiveStore

Navn : QoS - grense http 50kbytes
Eier : Gruppepolicy (maskin)
NetworkProfile : Alle
Prioritet : 127
IPProtocol : TCP
IPSrcPortStart : 80
IPSrcPortEnd : 80
Gassrate : 409,6 KBits/sek

Bruk følgende POWERSHELL-kommando til å vise detaljert informasjon knyttet til gruppepolicyen for QoS.

I vårt eksempel ble det nye gruppepolicyobjektet kalt: QOS - LIMIT HTTP 50KBYTES

# Get-NetQosPolicy -PolicyStore ActiveStore -Name "qos - limit http 50kbytes" | Format-List -Property *

Brukeren:
AppPathNavn :
Mal : Ingen
NetDirectPort : 0
IPProtocol : TCP
IpPort : 0
IPSrcPrefix :
IPSrcPortStart : 80
IPSrcPortEnd : 80
IPDstPrefix :
IPDstPortStart : 0
I 2017 ble det 100 000 000 mennesker i 2018.
Uri:
URIRecursive : Usann
PriorityValue : -1
DSCPValue : -1
MinBandwidthVekt : 0
Gassrate : 409600
NetworkProfile : Alle
TemplateMatchCondition : Ingen
BrukerMatchCondition :
AppPathNameMatchCondition :
NetDirectPortMatchCondition : 0
IPProtocolMatchCondition : TCP
IPPortMatchKondition : 0
IPSrcPrefixMatchCondition :
IPSrcPortStartMatchCondition : 80
IPSrcPortEndMatchCondition : 80
IPDstPrefixMatchCondition :
IPDstPortStartMatchCondition : 0
IPDstPortEndMatchCondition : 0
URIMatchKondisjonering :
URIRecursiveMatchCondition : Usann
PriorityValue8021Action : -1
DSCPAction : -1
MinBandwidthVektAction : 0
GassrateAction : 409600
Bildetekst:
Beskrivelse:
ElementName : qos - grense http 50kbytes
InstanceID : {382ACFAD-1E73-46BD-A0A0-64EE0E587B95} \qos - grense http 50kbytes\ActiveStore
Navn : qos - grense http 50kbytes
Eier : Gruppepolicy (maskin)
Prioritet : 127
Versjon:
PSComputerNavn :
CimClass : ROOT /StandardCimv2:MSFT_NetQosPolicySettingData
CimInstanceProperties : {Bildetekst, Beskrivelse, Elementnavn, InstanceID...}
CimSystemProperties : Microsoft.Management.Infrastructure.CimSystemProperties

For å teste konfigurasjonen må du prøve å laste ned en stor fil fra webserveren.

Hvis du bruker HTTP-protokollen, bør QoS GPO begrense filnedlastingen til maksimalt 50 KBytes.

Hvis du bruker HTTPS-protokollen, bør ikke QoS GPO begrense nedlastingshastigheten for filen.

Kanskje du lurer på hvordan du oppretter en QoS-policy uten å bruke en gruppepolicykonfigurasjon.

Bruk følgende POWERSHELL-kommando til å begrense HTTP-protokollutdataene til 50 KByte.

Husk at 50 KBytes tilsvarer 400 KBits.

# New-netqospolicy -Name 'HTTP' -IPPort 80 -IPProtocol TCP -ThrottleRateActionBitsPerSecond 400KB

Bruk følgende POWERSHELL-kommando til å fjerne QoS-gruppepolicyen som tidligere ble opprettet.

# Remove-NetQosPolicy -Name "HTTP"

Gratulerer! Du kan nå opprette QoS på Windows.