Vill du lära dig hur man gör en Cacti Windows-nätverksövervakning installation? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du installerar SNMP på Windows och hur du konfigurerar Cacti att övervaka en dator som kör Windows med cacti.

• Windows 2012 R2
• Windows 2008 R2

Vad är Cacti?

Cacti är en open-source plattform för dataövervakning som är helt PHP driven.

På webbgränssnittet kan användarna använda Cacti som frontend till RRDtool, skapa Grafer och fylla dem med data som lagras i MySQL.

Cacti har också SNMP stöd för användare att skapa grafer för att utföra nätverksövervakare.

Cacti Spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Kaktus installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Cacti Handledning:

På denna sida erbjuder vi snabb tillgång till en lista över Kaktus tutorials

Självstudiekurs – aktivera SNMP Server 2012

Först ska vi installera och konfigurera SNMP-tjänsten på en dator som kör Windows 21012.

Öppna serverhanterarens program.

Få tillgång till Hantera-menyn och klicka på Lägg till roller och funktioner.

Få tillgång till features-skärmen, välj alternativet SNMP-tjänsten och slutför installationen.

På följande skärm klickar du på knappen Lägg till funktioner.

SNMP-funktionen installerades på din dator men vi måste fortfarande konfigurera SNMP-tjänsten.

Öppna windows-skärmen för tjänsthantering och få åtkomst till SNMP-tjänstens egenskaper.

Få åtkomst till Agent-fliken, markera alla alternativ och ange enhetens kontaktinformation.

Få åtkomst till fliken Säkerhet och välj SNMP-paketen Acceptera från valfritt värdalternativ.

Du behöver skapa en SNMP-gemenskap med Skrivskydd.

Här är en sammanfattning av vår konfiguration exempel:

GokuBlack Community har skrivskyddat tillstånd på Windows-servern.

Kontaktpersonen som ansvarar för den här Windows-datorn har konfigurerats som Zamasu.

Utrustningens placering var konfigurerad som IT Room of Universe 10.

Du har installerat Windows SNMP-tjänsten med lyckat resultat.

Du har konfigurerat Tjänsten Windows SNMP framgångsrikt.

För att testa din SNMP-konfiguration, använd följande kommandon på en dator som kör Ubuntu Linux.

# apt-get install snmp
# snmpwalk -v2c -c GokuBlack 34.210.148.86

Här är ett litet urval av SNMPWALK utgång.

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Hardware: Intel64 - Software: Windows Version 6.3
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1.3
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (614928) 1:42:29.28
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Zamasu <zamasu@dbsuper.com>"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "TECH-DC01.TECH.LOCAL"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Universe10 - IT Room"

Grattis! du har installerat SNMP-tjänsten på en dator som kör Windows.

Windows-brandväggen bör acceptera nätverkspaket på UDP-port: 161

Självstudiekurs - Cacti Monitor Windows med hjälp av SNMP

Nu måste vi komma åt Cacti-serverns instrumentpanel och lägga till Windows-datorn som en Enhet.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus /cacti .

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://35.162.85.57/cacti

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard Användarnamn: admin
• StandardLösenord: admin

Cacti login

Efter en lyckad inloggning skickas du till Cacti instrumentpanel.

Cacti dashboard

På instrumentpanelen för Cacti kommer du åt menyn Hantering och väljer alternativet Enheter.

Klicka på plustecknet på den övre högra delen av skärmen för att lägga till en ny enhet.

Utför följande konfiguration och klicka på knappen Skapa.

• Beskrivning - Ange en beskrivning
• Hostname - Ange IP-adressen till din Windows-server
• Enhetsmall - Windows
• SNMP Version - 2
• SNMP Community - Ange din SNMP Community
• Nedskänk enhetsidentifiering - SNMP-drifttid

Efter att ha klickat på knappen Skapa kommer sidans överkant att visa resultatet av ett SNMP-kommunikationstest.

På skärmens övre del klickar du på följande alternativ: Skapa grafer för den här enheten

Välj den mall som uppfyller dina nätverksövervakningsbehov

Välj önskade diskpartitioner.

Välj önskade nätverksgränssnitt.

Viktigt! Längst ned till höger på skärmen väljer du alternativet med namnet: In/ut bits (64-bitars)

Klicka på knappen Skapa som finns längst ned till höger på skärmen.

Gå till menyn Hantering och välj alternativen Enheter.

Vänta 5 minuter och kontrollera om din Windows-serverenhet lades till i listan.

Konfigurera Kaktusgrafträd

Gå till menyn Hantering och välj alternativen Träd.

Klicka på plustecknet på den övre högra delen av skärmen för att lägga till ett nytt träd.

Lägg till en beskrivning och klicka på den Skapa buton.

På trädet egenskaper skärmen, klicka på knappen Redigera trädegenskaper.

Aktivera alternativet Publicera.

Dra önskad enhet eller specifik graf till den vänstra delen av skärmen.

Klicka på knappen Spara.

Klicka på finish redigering av trädet knappen.

Kaktusträdets konfiguration var klar.

Cacti-övervakning Windows Server

Välj fliken Grafer längst upp till vänster på skärmen.

Leta upp önskat cacti-träd där Windows-servern ingick.

Klicka på enhetsnamn som du konfigurerade till Windows-servern.

Du har nu möjlighet att använda Cacti som en nätverksövervakare lösning för att övervaka Windows-servrar med hjälp av SNMP.