Vill du lära dig att installera MariaDB med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra MariaDB-installationen med Docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 18.04
• MariaDB 10.5.5

Självstudien MariaDB - Docker Installation på Ubuntu Linux

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Ladda ner MariaDB-dockerbilden från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Starta en ny MariaDB-behållare med hjälp av den här Docker-avbildningen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes Docker-avbildningen för att starta en ny behållare.

Den nya containern använder den lokala porten 3306.

Behållaren ID är 118d362dc3f7b1eebf270e4c9b64f0a2e53642ddbe2a2e661a4cc6d1f54aa026.

Den MariaDB lösenord konfigurerade var kamisama123.

Grattis! Du har avslutat Installationen av MariaDB Docker på Ubuntu Linux.

Docker MariaDB - Beständiga data

Skapa den katalog som krävs för att lagra MariaDB-data.

Copy to Clipboard

Starta en MariaDB-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

I vårt exempel, den MariaDB lösenord konfigurerat var kamisama123.

Verifiera innehållet i den beständiga datakatalogen.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har konfigurerat användningen av Docker-beständig datalagring.

Självstudien MariaDB - Testa Docker-installationen

Installera MySQL-klientpaketet på localhost.

Copy to Clipboard

Få åtkomst till Tjänsten MariaDB som körs på Docker-behållaren.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Din MariaDB Docker-installation testades framgångsrikt.

Självstudien MariaDB - Docker-behållarhantering

Verifiera status för alla Docker conteiners med hjälp av följande kommando:

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Verifiera mariadB-behållarens status med hjälp av ID:t eller dess namn.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Om du vill stoppa behåll MariaDB-behållartjänsten använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Starta mariadB-behållartjänsten genom att använda följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta om mariaDB-behållartjänsten använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Vid fel, använd följande kommando för att verifiera MariaDB-behållarloggarna.

Copy to Clipboard

I våra exempel visade vi hur man hanterar MariaDB-behållaren med hjälp av dess ID eller det namn som tidigare definierats.