Vill du lära dig att installera Moodle med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra Moodle installationen med hjälp av Docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• Moodle 3.9.2
• MariaDB 10.5.5

Självstudien Moodle - Docker Installation

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Skapa ett Docker-nätverk.

Copy to Clipboard

Ladda ner MariaDB-dockerbilden från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Hämta Moodle docker-bilden från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en dockervolym för att lagra MariaDB-beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en symbolisk länk till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en MariaDB-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes MariaDB-bilden för att starta en ny behållare.

Den nya behållaren har beständiga datalagring.

Behållaren ID är 2df3ce59a3d8e52723554258d2781da37223249848064b0cadb1c80e57d0d1d0.

Databasen ROOT-konto lösenord som konfigurerats var kamisama123.

En databas med namnet Moodle skapades.

Ett databaskonto med namnet Moodle skapades och lösenordet kamisama123 konfigurerades.

Skapa en docker-volym för att lagra Moodle-beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en symbolisk länk till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en Moodle-behållare med beständigt datalagring.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes Moodle-bilden för att starta en ny behållare.

Den nya behållaren har beständiga datalagring.

Behållaren ID är 5db92cf1bf78b7117350a2943fd5002d35073bdbbf3a0175a2ee0223a7156431.

Det kan ta upp till 5 minuter innan Moodle avslutar installationsprocessen.

Självstudie docker - Moodle-installation

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.100.10

Den Moodle webbgränssnitt bör presenteras, klicka på Alternativet Logga in.

På skärmen med uppmaning anger du följande information.

• Username: user
• Lösenord: bitnami

Efter en lyckad inloggning kommer Moodle-instrumentpanelen att visas.

Grattis! Du har avslutat Moodle Docker-installationen.

Självstudiekurs Moodle - Docker-behållarhantering

Verifiera status för alla Docker-behållare med följande kommando:

Copy to Clipboard

Verifiera status för en behållare.

Copy to Clipboard

Om du vill stoppa en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta om en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Vid fel använder du följande kommando för att verifiera behållarloggarna.

Copy to Clipboard

I våra exempel visade vi hur man hanterar Moodle-behållare.