Vill du lära dig att installera Varnish och Nginx på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra Varnish installationen på Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Varnish 6.1.1
• Nginx 1.16.1

I vårt exempel kommer Varnish-tjänsten att lyssna på TCP-porten 80.

I vårt exempel kommer Nginx-tjänsten att lyssna på TCP-porten 8080.

Varnish - Relaterade Handledning:

På denna sida erbjuder vi snabb tillgång till en lista med handledningar relaterade till Varnish.

Självstudie - Varnish Installation på Ubuntu Linux

Installera tjänsten Varnish.

Copy to Clipboard

Verifiera konfigurationsfilen default.vcl.

Copy to Clipboard

Här är standard.vcl konfigurationsfilen innehåll.

Copy to Clipboard

Standardkonfigurationen för Varnish-tjänsten förväntar sig att en webbserver körs på localhost på port 8080.

Redigera konfigurationsfilen med namnet Varnish som finns inuti katalogen med namnet standard.

Copy to Clipboard

Här är Den Varnish konfigurationsfilen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är Den Varnish konfigurationsfilen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Varnish-tjänsten så att den körs på port 80.

Varnish-tjänsten konfigurerades för att ansluta till en webbserver som körs på port 8080 av localhost.

Varnish-tjänsten konfigurerades för att allokera 256 mb minne för cache.

Därefter redigerar du tjänstkonfigurationsfilen För varnish.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Varnish-tjänsten så att den körs på port 80.

Ladda om tjänstkonfigurationen för Varnish.

Copy to Clipboard

Starta om Tjänsten Varnish.

Copy to Clipboard

Verifiera om Varnish-tjänsten lyssnar på TCP-porten 80.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Du har avslutat varnish-servicekonfigurationen på Ubuntu LInux.

Självstudie Varnish - Nginx Installation på Ubuntu Linux

Installera tjänsten Nginx.

Copy to Clipboard

Redigera Nginx-konfigurationsfilen med namnet standard.

Copy to Clipboard

Här är filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Ändra Nginx standardport från 80 till 8080.

Här är filen, efter vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Starta om Nginx-tjänsten.

Copy to Clipboard

Verifiera om Nginx-tjänsten lyssnar på TCP-porten 8080.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Du har avslutat Nginx-konfigurationen för att använda tjänsten Varnish.

Självstudie Varnish - Testa din installation

Efter avslutad installation måste du testa din Varnish-konfiguration.

Öppna en webbläsare programvara och ange den externa IP-adressen till din Varnish server.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://200.200.200.200

Varnish-tjänsten kommer att kommunicera med Nginx-tjänsten och besvara din förfrågan.

Använd följande kommando för att verifiera om Tjänsten Varnish svarar på din begäran.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Som du ser i huvudet besvarar tjänsten Varnish användarbegäran.