Vil du gerne lære at gøre en Apache PHP installation på Ubuntu Linux? I denne tutorial vil vi vise dig, hvordan du installerer MariaDB database server, hvordan du installerer Apache webserver og hvordan du aktiverer PHP modul på en computer, der kører Ubuntu Linux version 17.

Hardwareliste:

I det følgende afsnit vises listen over udstyr, der bruges til at oprette dette Ubuntu-selvstudium.

Hvert stykke hardware, der er anført ovenfor, kan findes på Amazon hjemmeside.

Ubuntu Playlist:

På denne side tilbyder vi hurtig adgang til en liste over videoer relateret til Ubuntu Linux.

Glem ikke at abonnere på vores youtube kanal ved navn FKIT.

Ubuntu Relateret Selvstudium:

På denne side tilbyder vi hurtig adgang til en liste over tutorials relateret til Ubuntu.

Tutorial - NTP på Ubuntu Linux

Først vil vi konfigurere systemet til at bruge den korrekte dato og klokkeslæt ved hjælp af NTP.

Brug følgende kommandoer på Linux-konsollen til at indstille den korrekte tidszone.

# dpkg-reconfigure tzdata

Installer Ntpdate-pakken, og angiv den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt med det samme.

# apt-get update
# apt-get install ntpdate
# ntpdate pool.ntp.br

Kommandoen Ntpdate blev brugt til at angive den korrekte dato og klokkeslæt ved hjælp af serveren: pool.ntp.br

Lad os installere NTP-tjenesten.

# apt-get install ntp

NTP er den service, der vil holde vores server opdateret.

Brug kommandodatoen til at kontrollere den dato og det klokkeslæt, der er konfigureret på din Ubuntu Linux.

# date

Hvis systemet har vist den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt, betyder det, at du har fulgt alle trinnene korrekt.

Tutorial - MariaDB på Ubuntu Linux

Nu kan vi gå videre til installationen af databasetjenesten.

Brug følgende kommandoer på Linux-konsollen til at installere de nødvendige pakker.

# apt-get update
# apt-get install mariadb-server mariadb-client

Installationsguiden beder dig om en adgangskode til root-brugeren.

Når installationen er afsluttet, skal du bruge følgende kommando til at få adgang til MariaDB-databaseserveren.

Hvis du vil have adgang til databaseserveren, skal du angive den adgangskode, der er angivet i guiden Installation af MariaDB-serveren.

# mysql -u root -p

Brug følgende SQL-kommando til at ændre MariaDB-rodbrugeradgangskoden.

Tutorial - Apache PHP Installation på Ubuntu

Nu er vi nødt til at installere Apache webserver og PHP moduler.

Brug følgende kommandoer på Linux-konsollen til at installere de nødvendige pakker.

# apt-get install apache2 php7.0 php7.0-mysql libapache2-mod-php7.0

Du bør også genstarte apache manuelt og kontrollere tjenestestatus.

# service apache2 stop
# service apache2 start
# service apache2 status

Her er et eksempel på apache-tjenestens statusoutput.

● apache2.service - LSB: Apache2 web server
Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset: enabled)
Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
└─apache2-systemd.conf
Active: active (running) since Fri 2018-05-11 23:04:34 -03; 3s ago

Du er færdig med din Apache PHP Installation.

Lad os oprette en hurtig side for at teste vores php installation.

# vi /var/www/html/test.php

<?php
phpinfo();
?>

Nu kan du åbne din browser og forsøge at få adgang til testfilen.

http://52.35.134.29/test.php

I vores eksempel har vores webserver IP-adressen 52.35.134.29.

Du er nu den stolte ejer af en Apache PHP installation