קטגוריה זו תפרט במקום אחד את כל ערכות הלימוד של Moodle הזמינות באתר האינטרנט שלנו TechExpert. כאן, תוכל למצוא ערכות לימוד המציגות כיצד להתקין ולקבוע את התצורה של אתר האינטרנט Moodle שלך.