האם בדעתך ללמוד כיצד להתקין את סיומת ASP במחשב שבו פועל שרת IIS? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להתקין את שירות IIS ולאפשר את הרחבת ASP במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

רשימת השמעה של Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת סרטוני וידאו הקשורים להתקנת Windows.

אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלנו בשם FKIT.

ערכת לימוד - התקנת IIS

פתח את היישום מנהל השרת.

גש לתפריט ניהול ולחץ על הוסף תפקידים ותכונות.

במסך תפקידי שרת, בחר באפשרות בשם: Web Server IIS.

לחץ על לחצן הבא.

במסך הבא, לחץ על לחצן הוסף תכונות.

במסך תכונות, לחץ על לחצן הבא.

במסך שירות תפקיד, לחץ על לחצן הבא.

במסך סיכום, לחץ על לחצן התקן.

מזל טוב! סיימת את התקנת שירות IIS במחשב שבו פועל Windows 2012.

ערכת לימוד IIS - הפעלת הרחבת ASP

פתח את היישום מנהל השרת.

גש לתפריט ניהול ולחץ על הוסף תפקידים ותכונות.

במסך תפקידי שרת, הרחב את הערך בשם: Web Server IIS.

גישה לתפריט פיתוח יישומים ובחר באפשרות בשם: ASP

לחץ על לחצן הבא.

במסך הבא, לחץ על לחצן הוסף תכונות.

במסך תכונות, לחץ על לחצן הבא.

במסך סיכום, לחץ על לחצן התקן.

מזל טוב! סיימת את התקנת ASP ב- IIS.

ערכת לימוד IIS - יצירת דף ASP

הפעל שורת פקודה חדשה של DOS.

גש אל ספריית הבסיס של IIS.

Copy to Clipboard

צור דף ניסיון של ASP.

Copy to Clipboard

פתח את הדפדפן והזן את כתובת ה- IP של שרת האינטרנט שלך בתוספת /test.asp.

בדוגמה שלנו, כתובת ה- URL הבאה הוזנה בדפדפן:

• http://172.31.7.220/test.asp

הדף ASP אמור להציג את התאריך והשעה.

מזל טוב! הרחבת ASP הותקנה בהצלחה ב- IIS.