האם בדעתך ללמוד כיצד לשנות את שפת הפלייסטיישן? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך את כל השלבים הדרושים כדי לשנות את שפת פלייסטיישן 4.

• Playstation 4

רשימת חומרה:

הסעיף הבא מציג את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

כל פיסת חומרה המפורטת לעיל ניתן למצוא באתר אמזון.

פלייסטיישן - ערכת לימוד:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת הדרכות פלייסטיישן.

הדרכה פלייסטיישן 4 - לשנות את השפה

גש לתפריט הגדרות פלייסטיישן.

Playstation 4 - Settings

גש לאפשרות שפה.

Playstation 4 - Language configuration

בחר באפשרות בשם שפת מערכת.

Playstation 4 - System language

בחר את השפה הרצויה.

Playstation 4 - Change the Language

הפלייסטיישן תעבור באופן אוטומטי לשפה החדשה.

Playstation 4 - Changing the Language

בדוגמה שלנו, שינינו את שפת הפלייסטיישן לפורטוגזית.

מזל טוב! שינית את שפת הפלייסטיישן 4.