Vill du lära dig att byta Playstation-språk? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla de steg som krävs för att ändra Playstation 4 språk.

• Playstation 4

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Playstation - Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över Playstation tutorials.

Självstudiekurs Playstation 4 - Ändra språk

Få åtkomst till menyn för Inställningar för Playstation.

Playstation 4 - Settings

Få åtkomst till alternativet Språk.

Playstation 4 - Language configuration

Välj alternativet med namnet Systemspråk.

Playstation 4 - System language

Välj önskat språk.

Playstation 4 - Change the Language

Playstationen kommer automatiskt att byta till det nya språket.

Playstation 4 - Changing the Language

I vårt exempel ändrade vi Playstation-språket till portugisiska.

Grattis! Du har ändrat Playstation 4-språket.