Vill du lära dig hur du ansluter Playstation-handkontrollen till en Android-surfplatta? I den här guiden, Vi kommer att installera Dualshock controller till en Android tablett med bluetooth.

• Playstation 4

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Självstudien Playstation 4 - Anslut Dualshock till en Android-surfplatta

Tryck och håll ned knapparna Dela och PS.

Playstation controller - Pairing

Detta kommer att sätta styrenheten i parningsläge.

Medan i parningsläge kommer en vit lampa att blinka på Dualshock-styrenhetens baksida.

PS4 Dualshock Control pairing mode

Få tillgång till inställningarna för Android-surfplatta.

Android tablet - Settings

Få åtkomst till Menyn Anslutningar och välj bluetooth-alternativet.

Android tablet - Bluetooth menu

Sök efter en ny enhet och välj alternativet Trådlös handkontroll.

Playstation Dualchock android tablet

Grattis, du har avslutat Dualshock controller-installationen på Android-surfplattan.