Vil du lære hvordan du kobler Playstation-kontrolleren til et Android-nettbrett? I denne opplæringen skal vi installere Dualshock-kontrolleren til et Android-nettbrett ved hjelp av Bluetooth.

• Playstation 4

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Tutorial Playstation 4 - Koble Dualshock til et Android-nettbrett

Trykk og hold inne knappene Del og PS.

Playstation controller - Pairing

Dette vil sette kontrolleren i paringsmodus.

Når du er i paringsmodus, blinker et hvitt lys på baksiden av Dualshock-kontrolleren.

PS4 Dualshock Control pairing mode

Få tilgang til innstillingene for Android-nettbrettet.

Android tablet - Settings

Åpne Tilkoblinger-menyen, og velg Bluetooth-alternativet.

Android tablet - Bluetooth menu

Søk etter nye enheter, og velg alternativet Trådløs kontroller.

Playstation Dualchock android tablet

Gratulerer, du har fullført Dualshock-kontrollerinstallasjonen på Android-nettbrettet.